Übergroßer Transport

planning

1. Planowanie

Proces planowania polega przede wszystkim na przygotowaniu koncepcji przemieszczania ładunków, koordynacji oraz przygotowania niezbędnych dokumentów.

permits

2. Zezwolenia

Uzyskujemy wszystkie rodzaje zezwoleń na przewóz rzeczy (dwustronne, tranzytowe, ogólne, Kr-3). Czas potrzebny na wszystkie formalności to ok 2 tygodnie.

pilotage

3. Pilotaż

Transport ponadgabarytowy po drogach publicznych w określonych warunkach musi być pilotowany. Zapewniamy bezpośredni nadzór nad przejazdem nienormatywnych na każdym etapie podróży.